FINANS OG ØKONOMI

HR-gruppen er et økonomisk solid konsern som gjennom en årrekke har hatt jevn vekst og lønnsom drift. Våre ansatte, styret, investorer og eiere driver konsernet med et strategisk og langsiktig perspektiv for å sikre kontinuerlig fremgang. Forretningsmodellen sikrer at vi kan være din langsiktige samarbeidspartner.  

Likviditetsgrad

7,24

Lønnsomhet

4,6%

Soliditet

91%

ØNSKER DU INNBLIKK I VÅR ØKONOMI?

Vi legger stor vekt på redelighet og åpenhet. Dette er avgjørende for at våre samarbeidspartnere skal være trygge i sin relasjon til oss.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du gjerne ta kontakt. 

KONTAKT
ADRESSE
STYRET

E-post: adm@hr-gruppen.no
Telefon: 22 94 11 00
Org.nr: 941 713 483

HR-gruppen AS

Essendrops gate 3,

0368 Oslo

Widar Salbuvik

Bente Holm Mejdell

Ragnvald T. Blindheim

Bjørn Gjølme

© HR-gruppen AS 2019