MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Det pågår et kontinuerlig holdningsarbeid innenfor alle sider ved samfunnsansvar og miljø i organisasjonen.

 

Deler av konsernet er Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får virksomheten og dens ansatte konkrete verktøy som bidrar til å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. 

Konsernet støtter hvert år Kreftforeningen. Vi støtter også lokale idrettstalenter. 

KONTAKT
ADRESSE
STYRET

E-post: adm@hr-gruppen.no
Telefon: 22 94 11 00
Org.nr: 941 713 483

HR-gruppen AS

Essendrops gate 3,

0368 Oslo

Widar Salbuvik

Bente Holm Mejdell

Ragnvald T. Blindheim

Bjørn Gjølme

© HR-gruppen AS 2019