STYRET

Konsernet har et strategisk, dyktig og aktivt styre med bred erfaring fra styrearbeid. 

Widar Salbuvik

Styrets leder

Widar Salbuvik stiftet HR-gruppen AS og er en anerkjent gründer og investor i norsk næringsliv. Han er blant annet en av stifterne av Pareto Gruppen.

I dag er Salbuvik investor og styreleder i flere selskaper, herunder HitecVision og Entra. Salbuvik er også involvert i Styrelederskolen og holder foredrag på kurs og seminarer.

Bente Holm Mejdell

Styremedlem

Bente Holm Mejdell har bred erfaring fra ulike styrerom i offentlig og privat sektor. Mejdell sitter i styret til Forskningsrådet, Mental Helse og HR Gruppen.

Hun har ledererfaring fra Norges Bank, Helse Sør-Øst

og Sykehjemsetaten i Oslo kommune, samt erfaring fra styret i Arbeidstilsynet og Statsnett. 

Ragnvald T. Blindheim

Styremedlem

Ragnvald Blindheim har lang erfaring med å lede større transformasjonsprogrammer.

Han har ekstensiv erfaring som medlem av og konsulent for styrer og ledergrupper. 

Blindheim har og internasjonal erfaring fra oppdrag i Asia, Europa og Amerika.  

Bjørn Gølme

Styremedlem, daglig leder

Bjørn Gjølme har over 25 års erfaring fra ledelse, eierskap og forretningsutvikling i rekrutterings- og bemanningsselskaper. 

Gjølme har vært daglig leder og sittet i styret siden han etablerte Capus i 1999. Under hans ledelse har Capus blitt et av landets største og mest solide rekrutteringsmiljøer, med fokus på kontinuerlig prosessforbedring og innovasjon. 

KONTAKT
ADRESSE
STYRET

E-post: adm@hr-gruppen.no
Telefon: 22 94 11 00
Org.nr: 941 713 483

HR-gruppen AS

Essendrops gate 3,

0368 Oslo

Widar Salbuvik

Bente Holm Mejdell

Ragnvald T. Blindheim

Bjørn Gjølme

© HR-gruppen AS 2019